Regulamin określa zasady sprzedaży produktów będących w ofercie sklepu shop.studio-design.com.pl należącego do firmy STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK z siedzibą w 91-850 Łodź ul. Marysińska 90B/30, numer REGON 472245530, numer NIP 7261094096.

Firma STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK wymieniana będzie w REGULAMINIE jako „Sprzedawca”. „Klientem” nazywamy osobę prywatną bądź firmę, która składa zamówienie w sklepie internetowym
shop.studio-design.com.pl


INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy klientem (Klient), a sklepem internetowym shop.studio-design.com.pl (Sprzedawca).

2. Każda osoba składająca zamówienie i dokonująca zakupu w sklepie internetowym shop.studio-design.com.pl zobowiązana jest do zapoznania się z REGULAMINEM wraz z jego akceptacją. Brak znajomości REGULAMINU nie zwalnia Klienta od obowiązujących zasad zakupów w sklepie shop.studio-design.com.pl. Klient potwierdza znajomość REGULAMINU oraz jego akceptację w czasie procesu zamawiania.
3. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas wypełniania formularza.
4. Klient zgadza się na wykorzystanie podanych danych w celu realizacji zamówienia.
5. Wszystkie produkty w ofercie sklepu
shop.studio-design.com.pl posiadają opis oraz zdjęcia. Ewentualne różnice jakie mogą wystąpić w wyglądzie oryginalnego produktu a zamieszczonymi zdjęciami wynikają wyłącznie z ograniczeń technicznych, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 


ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia, umieszczony na stronie sklepu
shop.studio-design.com.pl
3. W sytuacji kiedy Klient podał niepełne dane, sklep
shop.studio-design.com.pl skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt okaże się niemożliwy z powodu nieprawdziwych danych wpisanych w formularzu, transakcja zostanie anulowana.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie zamówienia. Tym samym zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży wiążąca obie strony transakcji.
5. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu, ale możliwy jest odbiór bezpośredni z 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 107
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W innym przypadku przedstawiciel sklepu
shop.studio-design.com.pl skontaktuje się z Klientem, który zostanie poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane.


PŁATNOŚĆ:

1. Płatność za zamówiony towar można dokonać przelewem bankowym na konto sklepu shop.studio-design.com.pl, numer: PKO BP 88 1440 1231 0000 0000 1465 9404 lub poprzez operatora płatności internetowych PayU (w tym płatności kartami Visa i Mastercard).
2. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i w Euro
3. Do każdej transakcji wystawiany jest dowód zakupu
4. Dla firm lub instytucji sklep
shop.studio-design.com.pl wystawia rachunki.


DOSTAWA:

1. Towar dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych (w Poslce), 10 dni roboczych (w Europie), od momentu zaksięgowania wpłaty, przy czym nie są uwzględniane dni wolne od pracy ani święta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie, że termin dostawy może się wydłużyć z przyczyn od sprzedającego niezależnych, o czym Klient zostanie natychmiast powiadomiony.
3. Towar jest dostarczony pod wskazany adres przez Pocztę Polską.
4. Przesyłki pocztowe nadawane są codziennie do godziny 15:00, więc zamówienia zrealizowane po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego. 
5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
6. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot niedoręczonej przesyłki oraz ponownego jej wysłania.


REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Produkty oferowane w sklepie shop.studio-design.com.pl są fabrycznie nowe.
2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia 
mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad, listem poleconym na adres: STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK ul. Piotrkowska 107 (lewa oficyna)  90-425 Łódź, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania i użytkowania zakupionych produktów przez Klienta, niezgodnych z ich przeznaczeniem i/lub zamieszczoną instrukcją użytkowania czy montażu.
8. Klient ma prawo do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 7 dni i obowiązek odesłania pełnowartościowego towaru na własny koszt na adres: „STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK, ul. Piotrkowska 107, 90-425 Łódź”, z dopiskiem: „Zwrot


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu i są chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 


WAŻNE:

1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego REGULAMINU.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że kolory produktów przedstawione w serwisie mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Wynika to z różnic w oddawaniu kolorów przez monitory komputerowe. Różnice te nie będą podstawą do reklamacji.
3. Klient jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar. Klient ma prawo odmówić odbioru zamówionego towaru oraz domagać się zwrotu pieniędzy jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru uszkodzenia lub zniszczenia zamówionego towaru.
4. Wszystkie opisy oraz zdjecia i znaki firmowe zamieszczone na stronie
shop.studio-design.com.pl należą do STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK i są chronione prawami. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody jest zabronione. Jakiekolwiek nieautoryzowane ich wykorzystanie może być naruszeniem prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych oraz innych praw własności. 
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian REGULAMINU. Zamówienia złożone przed datą zmian będą realizowane na podstawie zasad z dnia potwierdzenia zamówienia.